Voetreflextherapie vs. ayurvedische massage

In de praktijk werk ik met twee soorten therapeutische massage: Ayurvedische massage en voetreflextherapie. De werkvormen verschillen van elkaar, maar hebben ook veel overeenkomsten. Goed om te beiden eens onder de loep te nemen.

Voetreflextherapie

Om te beginnen bij de voetreflextherapie. Meerdere bronnen rapporteren dat voettherapie in zowel in Latijns Amerika als in India en China zijn oorsprong heeft. Begin vorige eeuw was het fysiotherapeute Eunice Ingham die de oude kennis vertaalde naar een westerse benadering waarin voetreflexzones samenhangen met bepaalde lichaamsdelen en organen,  waardoor er specifiek klachtgericht kan worden gewerkt. De werking hiervan is aangetoond en wordt in Engeland en Denemarken veel toegepast (lees deze blog). De voetreflexzones vertonen sterke overeenkomsten met Oosterse acupressuurpunten.

Ayurvedische massage

Dan de ayurvedische massage. Deze massagevorm stamt uit de holistische natuurgeneeswijze Ayurveda. Traditioneel wordt deze massage uitgevoerd om de balans te herstellen. Deze heeft een meditatief effect, werkt balancerend en gaat uit van de drie body-mind types uit de Ayurveda: Vata, Pita en Kapha. Balancerende kruidenolie ge-ent op deze types speelt een belangrijke ondersteunende rol, net als de marmapunten (vedische acupressuurpunten).

Overeenkomsten

Wat zijn de overeenkomsten? Beide vormen vallen onder complementaire behandelwijzen en werken preventief bij onbalans en verlichtend bij klachten van diverse aard. Beide hebben hun oorsprong in ieder geval voor een deel in Azië. Ook zijn ze beide niet gericht op de spieren, wat bijvoorbeeld wel het geval is bij sportmassage en de Zweedse klassieke massage, maar op energie, prikkeloverdracht en afvoer van ballast. Ook hebben ze beide een holistische inslag. Dat betekent dat de mens als geheel wordt beschouwd, waarbij lichaam en geest samenwerken.

Samenvattend zijn de overeenkomsten tussen voetreflextherapie en Ayurvedische massage:

  • Complementair
  • Holistisch
  • Preventief en klachtgericht
  • Niet spiergericht (maar wel verlichtend gezien het punt hiervoor)
  • Oosterse basis
  • Toepassing acupressuur

Zin om eens langs te komen? Je bent van harte welkom!

About the author: Marise Bout

Natuurgeneeskundig therapeut en sociaal geograaf. Utrechtse met hart voor de natuur, diversiteit & beweging.